Görsel hafızanın daha etkili olduğu toplumumuzda “Kitap Okuma” üzerine farkındalık oluşturmak için fotoğraf ve kitap okuma eylemini bir araya getirdiğimiz sıra dışı bir çalışma olan Nerelerde Kitap Okunmaz Sergisi.

Bu proje kapsamında, sıra dışı mekânlarda, sıra dışı ortamlarda ve sıra dışı şekillerde kitap okuyan kişilerin bu okuma eylemini fotoğrafladık. Fotoğrafladığımız bu sıra dışı okuma eylemlerini daha sonra basılı hale getirerek insanların en yoğun olduğu mekânlarda sergiledik.

Bu proje kapsamında verilmek istenen; Kitabın bir boş zaman eylemi olmadığını, kitabın hayatın akışında var olması gereken bir ihtiyaç olduğunu ve kitabın her yerde okunabileceğinin mesajını vermektir.

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh